Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Sämre levnadsvillkor för funktionshindrade personer

Personer med funktionshinder har generellt sett sämre levnadsvillkor än andra. Brister i statistiken ger dessutom små möjligheter att bedöma om insatserna till de funktionshindrade stämmer överens med behovet. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport om handikappomsorgen, som har lämnats till regeringen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar