Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Samordning krävs för utveckling av omhändertagande av psykiskt störda lagöverträdare

Nationell psykiatrisamordning har överlämnat delbetänkandet Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91) till regeringen med förslag som syftar till att förbättra de psykiskt störda lagöverträdarnas hälsa.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar