Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Samordning av informationsförsörjning i en kunskapsbaserad socialtjänst

Informationsförsörjningen är viktig för att arbeta vidare med en kunskapsbaserad socialtjänst. Denna rapport är producerad inom ramen för Socialstyrelsens program ”Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten” och skall fungera som ett diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet. I rapporten nämns Sociala Nätets verksamhet i positiva ordalag.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar