Share This Post

Adoptioner / Familjerätt / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor

I denna promemoria föreslås att Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA), utvecklas till att bli ansvarig myndighet för vissa familjefrågor. Myndigheten ombildas från och med den 1 mars 2015 genom att den tar över det ansvar och de uppgifter som Socialstyrelsen har inom det familjerättsliga området.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar