Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Samordnad tillsyn för god hälsa, vård och omsorg

Den 1 januari 2010 förs ansvaret för tillsynen av socialtjänsten och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, där den nu samordnas med tillsynen av hälso- och sjukvården.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar