Share This Post

Psykiatri

Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa – Slutrapport av ett regeringsuppdrag

Uppdraget att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom psykisk ohälsa sammanfattas i en slutrapport. Den innehåller bland annat en beskrivning av de insatser som gjorts.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar