Share This Post

Barn och ungdom / Placerade barn / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten har haft i uppdrag att se över och överväga förändringar i organisationen av och ansvarsfördelningen såvitt avser den statliga tillsynen inom socialtjänstens område. Utredningen föreslår att tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården slås samman och förs över till Socialstyrelsen. I ett andra steg bildas en renodlad tillsynsmyndighet för tillsynen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar