Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Under 2015 leder Socialstyrelsen ett projekt där fem myndigheter samordnar och utvecklar kunskap inom psykisk ohälsa. Det är en del av regeringens PRIO plan, en satsning för riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar