Share This Post

Brukarinflytande / Socialt arbete

Samordnad individuell plan

SIP* är en plan som ska upprättas tillsammans med brukare om de har insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. SIP är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL ( 2 kap. 7 §). Allt nedanstående material rör endast SIP för barn och unga utom informationsfilmen som rör alla åldrar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar