Share This Post

Arbete och sysselsättning / Fulltextmaterial

Samordna rehabiliteringen – Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Skriften är gemensamt framtagen av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL och Socialstyrelsen i syfte att stödja en utveckling och förbättring av lokal samverkan runt personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Den riktar sig främst till personal och ansvariga beslutsfattare.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar