Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv

Sammanställning över IVO:s ärenden till stöd för uppföljning

IVO börjar publicera tertialvisa redovisningar över de fyra stora ärendeslagen för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Syftet med sammanställningarna är att skapa kontinuitet och en strukturerad uppföljning av ärendeslagen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar