Share This Post

Anhöriga / Suicidalitet

Samarbete mellan en vuxenpsykiatrisk suicidpreventiv avdelning och ett barn- och ungdomspsykiatriskt team

Samarbete mellan en vuxenpsykiatrisk suicidpreventiv avdelning och ett barn- och ungdomspsykiatriskt team vid Universitetssjukhuset i Lund.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar