Share This Post

Barn och ungdom / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Samarbete behövs för en bra barnpsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har för lite tid att arbeta med specialistvård idag. Det anser verksamhetschefer inom BUP, enligt en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort. Istället ägnar personal tid åt att ta hand om barn som i första hand skulle kunna få hjälp av andra instanser, till exempel skolhälsovården och socialtjänsten.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar