Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Salutometern mäter det som är bra

Kan jobbet bidra till att människor mår bra? Och kan man mäta den hälsovinsten? Ja, det tror i alla fall några forskare på högskolan i Kristianstad. De har skapat Salutometern för just det syftet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar