Share This Post

Okategoriserade / Sexuella övergrepp

Safeselfie – en webbplats om ofrivillig bild- och filmspridning på internet

Du som jobbar med barn och unga har en extra viktigt roll i att se och förstå vad som kan hända på nätet – och vilka mekanismer som kan ligga bakom att unga sprider sexuella bilder eller filmer på sig själva. Läs mer här om hur du kan se och hjälpa.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar