Annonsutrymme premium"

Share This Post

Fulltextmaterial / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Så skulle socialtjänstens insatser kunna mätas

I dag finns inte några mått med vars hjälp man kan mäta effekter av socialtjänstens insatser, men sådana behövs. Rapporten föreslår att man undersöker hur olika bedömningsinstrument i socialtjänsten ska användas, standardiseras och utvecklas som effektmått. Utvecklingsarbetet har nära koppling till Socialstyrelsens uppföljning av kostnader, kvalitet och insatser i socialtjänstens verksamhet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar