Share This Post

Arbetsmarknad

Så ska vi ge de unga jobb

Med ett nytt samarbete mellan kommun, Arbetsförmedling och näringsliv ska arbetslösheten för unga i Södertälje halveras på tre år. Nu utmanar vi andra företag att också agera, skriver Anders Lago, Angeles Bermudez-Svankvist och Mats Paulsson.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar