Share This Post

Barn och ungdom

Så ska unga män i riskzonen förmås att avstå från brott

Ny rapport från regeringsutredare: 5 000 pojkar och unga män i utsatta bostadsområden riskerar att hamna i kriminella grupperingar. Samhället satsar stora polisiära resurser mot grov organiserad brottslighet. På samma sätt behöver vi starka och uthålliga satsningar på det förebyggande området. Min bedömning är att det totalt i landet finns cirka 5 000 ungdomar som utgör rekryteringsbas för den organiserade brottsligheten. För att förebygga nyrekryteringen föreslår jag särskilda sociala insatsgrupper i varje kommun. Det handlar om konkreta åtgärder på individnivå. Jag föreslår också att nyckelaktörerna – socialtjänsten, skolan och polisen – får en lagstadgad skyldighet att stödja ungdomarnas föräldrar, skriver Carin Götblad.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar