Share This Post

Bostad / Migration / SocialNätet-Arkiv

Så ska platser för nyanlända och ensamkommande barn fördelas

Nästa år behöver 21 700 nyanlända invandrare hjälp att hitta en bostad. Dessutom behövs totalt 40 000 platser för asylsökande ensamkommande barn. Nu har Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Migrationsverket slagit fast en fördelning mellan länen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar