Share This Post

Ekonomi / Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv

Så påverkar EG-rätten socialtjänsten

Soci­altjänsten kommer allt oftare i kontakt med utländska EU-medborgare och frågar sig vilken rätt de har till socialt bistånd i Sverige. Socialstyrelsen ger därför ut en förnyad vägledning som beskriver hur de rättigheter som kommer med EU-medlemskapet förhåller sig till rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar