Share This Post

Arbetsmarknad / Integration

”Så kan våra invandrare bli en ekonomisk tillgång”

Dålig resursanvändning. Många invandrare har stor outnyttjad potential. Det kan handla om språkkunskaper, lokalkännedom och hög utbildning. Men i Sverige är vi dåliga på att ta tillvara denna resurs. Personliga nätverk, kompletterande utbildningar och riktad hjälp med att söka jobb kan bidra till en effektivare integrering, skriver företrädare för OECD.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar