Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

”Så kan parterna få ner de ökande sjukskrivningarna”

“Om inte sjuktalen minskar kommer Regeringen att höja arbetsgivarnas kostnader för längre sjukskrivningar. Vi föreslår nu en lösning: en partsgemensam organisation som hjälper långtidssjukskrivna inom kommuner och landsting tillbaka till arbetslivet”, skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar