Share This Post

Droger och beroenden

Så kan missbruksvården bli effektivare

Signaler från utredningen visar att landstingen ska ta över huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevården. Men det är inte det våra klienter behöver. Det krävs i stället en reformerad socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslag som innehåller krav på samverkan, skriver bland andra Maria Skoglund, Statens institutionsstyrelse (SIS).

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar