Share This Post

Socialt arbete

Så här skapar vi en ny och bättre sjukförsäkring

Experter på sjukförsäkringen: De sjuka i Sverige delas in i ett A- och B-lag. Frågan är om sjukförsäkringen i dag verkligen utgör ett generellt skydd. I stället för att dela in de sjuka i ett A- och B-lag bör rätten till sjukpenning utgå från hur sjukdom påverkar arbetsförmågan i det enskilda fallet. För att skapa en likformig bedömning bör lagstiftaren också tydliggöra vad som menas med ”den reguljära arbetsmarknaden”, skriver forskarna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar