Share This Post

SocialNätet-Arkiv

Så här ändras några delar av socialförsäkringen från och med den 1 januari 2011

Försäkringskassan informerar om nya regler. Ny ersättning för föräldrar som mist ett barn, högre arbetsskadelivräntor, nya begrepp och höljt prisbasbelopp är några av nyheterna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar