Share This Post

Arbete med familjer / Barn och ungdom / Förskola och skola / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Kriminalitet / Mobbning

Rollspelet guidar när barn far illa

Organisationen Friends har gjort ett digitalt rollspel där föräldrar kan gå in och öva sig på olika sätt att agera om de misstänker att deras barn far illa i skolan.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar