Share This Post

Förskola och skola / Fulltextmaterial

Rollen som skolkurator – En fråga om makt och relationer

C-uppsatsen du nu håller i din hand har Umeå kommuns gymnasiekuratorer i fokus. Syftet är att belysa
yrkeskårens vardag och framtidsvisioner.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar