Share This Post

Försörjningsstöd / Tobak

Rökning kraschar biståndstagares ekonomi

Rökare eller snusare som får ekonomiskt bistånd tvingas köpa tobak för pengar som beviljats för saker som mat, kläder och mediciner. Ibland finns det också barn med i bilden som drabbas av situationen. Därför borde dessa biståndstagare aktivt erbjudas hjälp med att sluta röka, skriver Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot tobak.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar