Share This Post

Äldre / Relationer och kön / SocialNätet-Arkiv

Risk att våld mot äldre missas

Det är inte ovanligt att äldre utsätts för våld i nära relationer. Ändå saknar många kommuner rutiner för hur exempelvis hemtjänstpersonal ska agera i sådana situationer.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar