Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Okategoriserade

Ringla – ny kunskap och nya idéer för bättre vård och omsorg

Ringla bidrar till en bättre hälsa i Sverige. Vi utvecklar möjligheter för dig och andra att ta del av ny kunskap och inspirera till förbättring, men även själv vara med och sprida dina goda exempel. Vi bidrar också till en bättre samverkan mellan alla intressenter inom vård och omsorg. Från patienter och anhöriga, till vårdprofessionella, näringsliv och regering.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar