Share This Post

Okategoriserade / Relationer och kön / SocialNätet-Arkiv

”Riktiga män slår inte kvinnor”

Nätverket för Män för jämställdhet bildades för ca 10 år sedan och har nu ca 80 000 medlemmar. Gender hade länge varit ett budskap riktat MOT män med enbart kvinnor engagerade. Det skapade låsta positioner och mer frustration ochvåld. Man ville bryta mönstret och skapa manliga förebilder på olika nivåer i samhället för att förändra självuppfattning, attityder och beteende.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar