Share This Post

Fulltextmaterial / Okategoriserade / Ungdomar

Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete

Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning och Arbetsförmedlingens arbete för att stödja ungdomars etablering på arbetsmarknaden fungerar effektivt och hur dessa insatser samspelar med kommunernas insatser för ungdomar.

Granskningen visar att statens stöd för ungdomars etablering på arbetsmarknaden kan förbättras och att Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar kan bli effektivare. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen analyserar om regelverket hindrar tidiga och individuella insatser och om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun är tillräckligt tydlig.

Arbetsförmedlingen rekommenderas att utveckla arbetet för att nå de ungdomar som inte är inskrivna. Arbetsförmedlingen rekommenderas vidare att utveckla metodstöd för tidiga individuella bedömningar och aktiv matchning före inträdet i jobbgarantin för ungdomar. Arbetsförmedlingen rekommenderas slutligen att utreda möjligheten att ingå överenskommelser med kommuner som kan möjliggöra praktikplatser.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar