Share This Post

Arbetsmarknadsåtgärder / Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Riksrevision kritiserar jobbreform

Instegs- och därefter nystartsjobb hjälper nyanlända invandrare in på arbetsmarknaden. Men systemet kritiseras av Riksrevisionen, som menar att arbetsgivare föredrar nystartsjobben, som därmed tränger undan instegsjobben.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar