Share This Post

Autism o asperger

Riksföreningen autism

Riksföreningen Autisms målgrupp är personer med autism och autismliknande och personer med andra diagnoser där autism är vanligt förekommande. Målet är att skapa bästa möjlig villkor för de drabbade. På hemsidan finns information om verksamheten samt en mängd information om autism och olika projekt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar