Share This Post

Metoder

Riksdagsinterpellation om villkoren för frivilliga samhällsarbetare

Interpellation om villkoren för frivilligarbetande kontaktpersoner, stödpersoner mm. När avdragsgränsen höjts från 1000 till 5000 kr har konsekvensen blivit att vissa kontaktpersoner i slutänden går på minus i sitt uppdrag. Marie Nordén (s) har ställt en interpellation till statsrådet Maria Larsson (kd) ang detta och de diskuterar detta i kammaren.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar