Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Riksdagsfråga om sommargästers kommunala hemtjänst

En riksdagsledamto har frågat regeringen om de ämnar vidta några åtgärder för att kostnaderna för hemtjänst ska betalas av hemkommunen och inte av vistelsekommunen. Lars Engqvist svarar här på frågan.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar