Share This Post

Placerade barn

Riksdagens revisorers rapport om familjehemsvården

Riksdagens revisorers granskning av familjehemsvården visar att det finns stora luckor i kunskapen och att det finns starka skäl som talar för att staten ska ta ett ökat ansvar för utvecklingen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar