Share This Post

Kriminalitet

Riksbryggan

Riksbryggan arbetar med barn vars föräldrar är föremål för kriminalvård. Dessa barn har länge varit en osynlig grupp i vårt samhälle. Det är mellan 8-10.000 barn som varje dag har sin ena eller bägge föräldrarna på kriminalvårdsanstalt. Bryggorna arbetar utifrån ett barnperspektiv, vilket innebär att de alltid har fokus på barnets bästa.De lokala bryggorna har kommit olika långt i sitt arbete.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar