Share This Post

Droger och beroenden

Remissvar till missbruksutredningen

Den 30 juni avslutade Missbruksutredningen sitt arbete. Betänkandet (SOU 2011:35) Bättre insatser vid missbruk och beroende har sänts ut på remiss till cirka 185 kommuner, landsting, yrkesföreningar, brukarorganisationer och vårdgivare för synpunkter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar