Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Remissvar på rapporten om barn i familjehem

Barnombudsmannen (BO) välkomnar att Riksdagens Revisorer (revisorerna) genomfört en granskning av familjehemsvården. De barn som omhändertas för samhällsvård och placeras utanför sitt ursprungshem befinner sig oftast i en mycket utsatt situation och är i särskilt stort behov av en god omvårdnad. Revisorerna har genomfört en gedigen genomgång av befintlig kunskap på området och själva tagit fram en studie av familjehemsvården.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar