Share This Post

Sjukdom & arbetsskada

Rehabiliteringsersättning

När du deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kan du ha rätt till rehabiliteringsersättning. Rehabiliteringen måste ingå i en rehabiliteringsplan som du gjort tillsammans med Försäkringskassan. Du kan till exempel få ersättning om du arbetstränar under en period, om du deltar i ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram eller om du deltar i en utbildning under högst ett år.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar