Share This Post

Arbetsmarknad

Rehabilitering oftast bortkastade pengar

Längre sjukskrivningar och fler förtidspensioneringar. Det blir följden för långtidssjuka som genomgår rehabilitering för att återfå sin arbetsförmåga. Av dem som får rehabilitering går bara 35 procent tillbaka till arbete jämfört med 53 procent av dem som inte fått någon rehabilitering.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar