Share This Post

Hälsa i arbetslivet

Rehabarbetet fortsätter utan coacher

Antalet långtidssjukskrivningar har minskat drastiskt sedan Helsingborgs stad startade sitt rehabprojekt. Projektet avslutas nu men rehabiliteringsarbetet fortsätter. Cheferna har fått ny insikt och nya verktyg till sin hjälp.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar