Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Regeringsskrivelse: Barn och unga ska respekteras

I skrivelsen redogör regeringen för sin barnpolitik genom att ge en bild av aktuella och pågående initiativ och åtgärder för barns och ungas rättigheter. Det handlar om barns och ungas rätt till en god levnadsstandard, en trygg uppväxt, hälsa, utbildning, inflytande och delaktighet samt barn och ungas rätt till samhällets stöd och skydd.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar