Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv / Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Regeringssatsning på validering

Ett grundfel i den svenska integrationspolitiken har varit att Sverige inte har lyckats ta till vara den kompetens som människor som har invandrat till Sverige har med sig. Under senare år har validering, det vill säga bedömning, värdering och dokumentation av utländska utbildningar och kompetenser förbättrats, men mer behöver göras.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar