Share This Post

_center_content / Arbetslöshet / Arbetsmarknad / Barn och unga / Barn och ungdom / Barns villkor / Ekonomi / Förskola och skola / Utbildning

Regeringens prioriterade områden

Regeringen investerar i det som bygger Sverige starkt. Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg bygger vi ett hållbart samhälle, där ingen lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Fler ska jobba, skolresultaten ska vändas och klimatutsläppen ska minska.

Sveriges nya jobbagenda

Sverige behöver fler jobb och fler som jobbar. Med Sveriges nya jobbagenda tar regeringen ett steg mot målet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Jobbagendan har tre delar: “Investeringar för framtiden”, “Fler och växande företag” samt “Satsningar på kompetens och matchning”.

Mer kunskap och ökad jämlikhet i skolan

Det är dags för ordning och reda i skolpolitiken och att vända resultaten i skolan. Regeringen tar ett helhetsgrepp om skolan och fokuserar på tre tydliga delar: “Tidiga insatser”, “Attraktivt läraryrke” och “Jämlik skola”.

Sverige som föregångsland för minskade klimatutsläpp

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Temperaturökningen riskerar att leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Sverige ska genom investeringar för klimatet, initiativet Fossilfritt Sverige och internationellt klimatarbete minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling.

För att läsa mer om regeringens prioriterade områden klicka här

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar