Share This Post

Bostad

Regeringens politik orsak till det segregerade boendet

Bostadspolitiken måste omprövas. Den har cementerat boendesegregationen, skriver HSB-ordföranden Gun-Britt Mårtensson.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar