Share This Post

Psykiatri

Regeringens nollvision för självmord kan få motsatt effekt

Det är svårt att hävda annat än att 1 400 självmord i Sverige årligen är ett nationellt trauma. Detta är ett av våra största folkhälsoproblem. I statistiken döljer sig ett oerhört lidande – för de direkt drabbade och inte minst för anhöriga och efterlevande. Ändå menar vi att regeringens nu ett år gamla »Nollvision för självmord« inte är ett konstruktivt sätt att angripa problematiken. Det är faktiskt så att förslaget i vissa delar motverkar sitt syfte.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar