Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Regeringens åtgärdsprogram för flickor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat hot eller våld

Regeringen har gjort ett antal insatser, både regionalt och nationellt, för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Nu finns en sammanställning över insatserna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar