Share This Post

Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

Regeringen beslutade den 28 april 2011 om ett åtgärdsprogram för 2011 för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT). Det är det första sedan riksdagen antog regeringens proposition En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop. 2010/11:47) i mars 2011. Regeringens avsikt är att konkretisera statliga uppdrag och satsningar under året i åtgärdsprogrammet. Det statliga stödet ska i så stor utsträckning som möjligt gå till långsiktiga satsningar som sker i bred samverkan.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar